Краљ Радослав (1228 - 1234)This is a featured page

STEFAN RADOSLAV kralj (1228-1234) monah JovanКраљ Радослав (1223 - 1233) - ČUVARI KOPLJA SV. GEORGIJA

Radoslav je najstariji sin Stefana
prvovenčanog. Titulu kralja dobio je od prvog srpskog arhiepiskopa, potonjeg svetitelja Save. Kasnije se i sam zamonašio, uzevši ime Jovan. Dao je da se sagradi veoma prostrana priprata uz čuvenu zadužbinu njegovog dede Nemanje - to je Radoslavljeva priprata uz Bogorodičinu crkvu u Studenici. Pripisuje mu se i izgradnja spoljne priprate u Žiči, verovatno započeta pre smrti Stefana Prvovenčanog.

Kralj Radoslav (1227-1233) PDF Štampa El. poštaPosle smrti Stefana Prvovenčanog (septembra 1227. god.) nasledio ga je najstariji sin Radoslav iz braka sa vizantijskom princezom Jevdokijom. U vreme vladavine Stefana Prvovenčanog, na južnim srpskim granicama ojačao je epirski despot Teodor I Anđeo. On je za kratko vreme zaposeo Makedoniju, Tesaliju i Trakiju, Skoplje (1220), a od Latina je preoteo i Solun (1224). U Solunu se proglasio za cara, krunisao ga je ohridski arhiepiskop Dimitrije Homatijan. Stefan Prvovenčani je želeo da sa njim uspostavi prijateljske odnose, pa je Radoslava oženio njegovom ćerkom Anom (1219/20). S obzirom da mu je majka bila vizantijska princeza on je vaspitavan u vizantijskom duhu, a i njegov brat sa Anom, koja je takođe bila vaspitavana u vizantijskom duhu, to je samo produbilo taj uticaj, što je i odredilo njegovu politiku. Svom imenu je dodao vizantijsko carsko prezime Duka, kovao je novac sa grčkim natpisom, na poveljama se potpisivao na grčkom.
Politički vezan za moćno Solunsko Carstvo, Radoslav je želeo da se približi i Ohridskoj arhiepiskopiji pa se za kanonska pitanja obraćao ohridskom arhiepiskopu Dimitriju Homatijanu, protivniku autokefalnosti srpske crkve, pritom zaobilazeći svog strica Savu, koji se žestoko uvredio zbog toga i napustio Srbiju otišavši u obilazak svetih mesta. Taj Radoslavljev postupak mogao je imati dalekosežne posledice – gubitak samostalnosti srpske crkve.. Radoslav je svojim postupcima navukao gnev srpske vlastele i crkve. Nakon poraza Teodora Anđela u bici kod Klokotnice (1230) od strane bugarskog cara Jovana II Asena , Radoslav je izgubio moćnog saveznika. To je posle nekog vremena iskoristila srpska vlastela i zbacila ga s vlasti krajem 1233., a na presto dovela njegovog brata Vladislava.. Radoslav je sa ženom otišao u Dubrovnik, odakle je tražio pomoć za povratak na presto, a zatim u Drač iz istog razloga. Tu ga je napustila žena, pa se neobavljena posla vraća u Srbiju, gde ga je Sava zamonašio kao monaha Jovana. Sahranjen je u Studenici.POLLARIS
POLLARIS
Latest page update: made by POLLARIS , Aug 18 2009, 4:21 AM EDT (about this update About This Update POLLARIS Edited by POLLARIS

311 words added
3 images added

view changes

- complete history)
Keyword tags: None
More Info: links to this page
There are no threads for this page.  Be the first to start a new thread.